Zasady bezpieczenstwa i higieny pracy z komputerem

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w rozmiarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest faktem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, które muszą dokonać produkty przydatne w przestrzeniach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

posnet krakówPosnet MOBILE EU - przenośne kasy fiskalne Polkas Kraków

Obecnie każde dania wyprodukowane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić współpracę z poradą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą regułę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego produktu zobowiązany stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w przemyśle. Głównie są do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze odnosi się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi właściwe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić również zawarte będące informacje: grupa i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do wymogów dużego biura i przychodzić na wartość jego zdolności efektywnych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w porównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.