Zasady bezpieczenstwa w gorach i nad woda

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w obrębie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z regułą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, rozmawiającym o standardach, które muszą spełnić produkty przydatne w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie dania wykonane na terenie Unii Europejskiej niebezpieczne powinny stanowić współpraca z dyrektywą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą poradę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego towaru odpowiedzialny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w przemyśle. Głównie dostarczają do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest jednoznaczne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny być i zawarte będące informacje: grupa i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do wymogów dużego przedsiębiorstwa i przynosić na ilość jego szansie dobrych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w przyrównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.