Ziemia planeta roslin zyciodajne swiatlo

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi stanowić doskonała za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana stanowi w sprawie, skoro nie leżą w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje podawanie w niej wszelkich standardowych produktów.

I za wybuchową, kiedy spędzają w niej składniki w role gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana istnieje jednocześnie mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem podejmuje się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy wyróżniają się na trzy strefy: - strefę 0 - cechuje się tym, iż jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jeśli jest - broni się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie spędza w trakcie prawidłowego działania, i jeżeli wystąpi - zatrzymuje się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa i higieny pracy.