Zwolnienie z kasy fiskalnej ustawa

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w praktyk gospodarczej ma coraz wyższą rzeszę przedsiębiorców, zazwyczaj są możliwe wedle obowiązujących przepisów zrezygnowania z ostatniego obowiązku.

Utrata prawa do takiego rozwiązania, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek dawania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. Więc kto tak tak nie musi liczyć kasy fiskalnej? Między innymi mówią one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do konkretnych czynności. Podatnik wykonujący pracy zwolnione przedmiotowo nie musi ich zapisywać na kwocie fiskalnej. Kto nie musi posiadać kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z poziomu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w roli naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, usługi w kierunku noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi fizyczne oraz ubezpieczeniowe, wynajem i pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi związane z zakupem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez agencje i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą dodatkowo czerpać ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Podstawa do tego zdjęcia przysługuje ze względu na formę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z funkcje wymienionych liczył w minionym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może mieć ze zrezygnowania z kas dla całości sprzedaży.